zDolny Krasnal

 

Nawigacja

Nawigacja

Środa 21.02.2018

REKRUTACJA

ZASADY NABORU

Rekrutacja 2017/2018

 
Ze względu na dużą zachorowalność na ospę

 

nie planujemy DRZWI OTWARTYCH

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław
na rok szkolny 2017/2018

 

   

Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2017/2018 znajdują się po prawej stronie w modułach rekrutacyjnych

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych rozpocznie się zgodnie z harmonogramem, który można znaleźć na stronach rekrutacji. Poniżej przedstawiamy instrukcję dostępu dla kandydatów, którzy będą brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja 2017/2018 logowanie i sposoby odzyskiwania hasła.

Zalecane przeglądarki w aktualnych wersjach do obsługi elektronicznej rekrutacji to: Chrome oraz Mozilla Firefox.

 

Dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Dzieci/uczniowie uczęszczający do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

 

Dane konta dostępu do rekrutacji (login i hasło)rodzic/opiekun prawny otrzyma w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza jego dziecko.

 1. Po wejściu na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl użytkownik zostanie zapytany „Czy chcesz skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji?”. W przypadku wyboru z systemu elektronicznej rekrutacji użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
 2. Następnie należy wybrać odpowiedni moduł rekrutacji: rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub rekrutacja do szkół podstawowych.
 3. Po wybraniu modułu rekrutacyjnego należy zalogować się na otrzymany w placówce login i hasło. Otrzymane w placówce hasło, jest tymczasowe i musi zostać zmienione w ciągu 72 godzin od wygenerowania. System wymusi zmianę podczas pierwszego logowania.
 4. Po naciśnięciu zaloguj należy wprowadzić login oraz hasło, a następnie przejść do wypełniania elektronicznego wniosku.
 5. W kolejnym kroku należy wprowadzić login w celu dodatkowej weryfikacji i nacisnąć „Wprowadź”.
 6. Następnie należy wypełnić wniosek.
 7. Po wypełnieniu wniosku należy zaakceptować regulamin portalu, wydrukować wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami zanieść do placówki I wyboru.

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do placówki pierwszego wyboru w celu wypełnienia ręcznie wniosku rekrutacyjnego.

 

Dzieci/uczniowie nie uczęszczający do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Wrocław (w tym dzieci spoza Wrocławia) i dzieci które nie uczęszczają do żadnej placówki.

 1. Po wejściu na portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl użytkownik zostanie zapytany „Czy chcesz skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji?”. W przypadku wyboru z systemu elektronicznej rekrutacji użytkownik zostanie przeniesiony na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
 2. Następnie należy wybrać odpowiedni moduł rekrutacji: rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub rekrutacja do szkół podstawowych
 3. Po wybraniu modułu rekrutacyjnego należy podać numer PESEL, imię i nazwisko kandydata, a następnie wybrać wprowadź wniosek.
 4. Następnie należy wypełnić wniosek.
 5. Po wypełnieniu wniosku należy zaakceptować regulamin portalu, wydrukować wniosek i wraz z wymaganymi dokumentami zanieść do placówki I wyboru.

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz regulaminu portalu, opuść portal, udaj się do placówki pierwszego wyboru w celu wypełnienia ręcznie wniosku rekrutacyjnego.

 

Uwaga – login i hasło otrzymane w ubiegłorocznej rekrutacji lub otrzymane w czasie tego roku szkolnego są aktualne i pozwalają skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji.

 

W roku  szkolnym  2017-2018  będą  organizowane oddziały dwujęzyczne w klasach VII w wymienionych poniżej szkołach.

 • Oddziały dwujęzyczne będą organizowane dla uczniów klas VII danej szkoły. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów tych będą mogli się rekrutować także uczniowie z innych szkół podstawowych, pod warunkiem przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych – zgodnie z zapisem  art.202 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60).

 

Do sprawdzianu  można przystąpić tylko w jednej ze szkół.

Rekrutacje przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w każdej szkole.

Szczegółowe informacje ( tj. regulamin rekrutacji) na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

.

 

......................................................................................................................................................